O mně

Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2014 jsem následně působil v renomované advokátní kanceláři v centru Prahy. V roce 2017 jsem úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od stejného roku vykonávám advokacii samostatně.

Během své praxe jsem spolupracoval s neziskovou protikorupční organizací Oživení o.s. a v současné době spolupracuji s Pro bono aliancí prosazující větší přístupnost právních služeb a společensky odpovědný výkon právnické profese.

Služby poskytuji i v jazyce anglickém ve všech oblastech práva jasně a efektivně tak, aby vše bylo co nejdříve zařízeno ke spokojenosti svých klientů.

Online právní poradna

Potřebujete rychlou právní radu za předem danou cenu? Využijte online poradny za 890,- Kč.

Prostřednictvím elektronického formuláře stručně popište věc, kterou řešíte, a položte konkrétní otázku nebo otázky, jejichž zodpovězení žádáte. Odpověď na Váš dotaz dostanete obratem.
Vše vyřešíte snadno a rychle z pohodlí domova.

Vyplnit online formulář

Právní služby a odměna

Odměna za právní služby je vždy stanovena s ohledem na povahu a složitost každého případu individuálně. Výše odměny je projednána s klientem tak, aby obě strany byly spokojené.

V souvislosti s určením výše odměny Vám eventuálně připravím nezávaznou finanční nabídku přizpůsobenou Vašemu konkrétnímu případu.

Kontakt

JUDr. Lukáš Zárybnický
Kodaňská 1007/40
101 00   Praha 10
IČO: 06472940

Tel.: +420 725 614 427
Email: office@akzarybnicky.cz

Bankovní spojení: 43-5473400277/0100


Advokát je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 17793.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, www.cak.cz.